Kosten bedrijfsmassage – belastingvoordeel / Costs chair massage: tax benefits

Bedrijfsmassage aftrekbaar voor de belastingen

De kosten die jouw bedrijf maakt voor stoelmassages zijn volledig aftrekbaar. De Belastingdienst erkent stoelmassage namelijk als een manier om ziekteverzuim tegen te gaan.

De kosten die een organisatie maakt voor het inhuren van een stoelmasseur vallen onder de vrije verstrekkingen (vrijgesteld voor loonheffingen). Deze vrijstelling geldt onder de volgende voorwaarden:

  • De stoelmassage is opgenomen in het arboplan van de onderneming;
  • De massage wordt op de werkplek tijdens kantooruren uitgevoerd;
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Stoelmassage valt onder de nihil waardering. Dat betekent dat deze niet in de werkkostenregeling (WKR) hoeven worden opgenomen. Op deze manier kun je de betreffende 1,2 procent gewoon aan andere onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor jouw werknemers besteden. Stoelmassage valt onder personeelslasten. Die zijn 100% aftrekbaar. Netto betaal je dus minder afhankelijk van het vennootschapsbelastingstarief.

Neem natuurlijk contact op met The Office Spa of de Belastingdienst (handboek Arbovoorzieningen 22.1.9) als je meer hierover wilt weten.


Chair massage for companies is tax deductible

The costs for hiring a chair massage therapist is among the ‘free benefits’ (exempt for payroll taxes) for an organisation.

This exemption applies under the following conditions:

  • The chair massage is included in the health and safety plan of the company;
  • The massage is performed in the workplace during business hours;
  • The employee does not pay a personal contribution.

Chair massage is of a nil/zero valuation and therefore needs not be included in the labor costs (work-related costst scheme). This means that you can spend on 1.2 percent to other untaxed allowances and benefits for your employees.

2) The costs that an organization makes for hiring a chair massage therapist are fully deductible because the Tax Authorities recognizes chair massage as a method against absenteeism.

Chair massage is part of staff costs which are 100% deductible. Therefor, net you will pay less, depending on the corporate tax rate. Please contact us or the Tax Authorities for more information.

Doesn’t this sound good?!