Bedrijfsmassage Amsterdam Chair massage Amsterdam

Bedrijfsmassage – ons verhaal

Bedrijfsmassage helpt je om je goed te voelen, niet alleen met een relaxed lichaam, maar vooral: met een ontspannen geest. Of anders gezegd: stoelmassage biedt je veel meer dan alleen fysieke voordelen. Het houdt je gefocust…omdat we willen dat jij je op je werk energiek voelt, verfrist en creatief! En daarbuiten natuurlijk ook…

Daarvoor zorgen wij als gecertificeerde massagetherapeuten.

Great team! We really enjoyed having The Office Spa in our office and received many positive reactions from our colleagues… Yulia – Booking.com

 The Office Spa ervaring

bedrijfsmassage amsterdam geur Geur

We zijn gefascineerd door geuren en hun effect op onze stemming. Onze favoriete aroma is een combinatie van natuurlijke lavendel en sinaasappel. Deze essenties ondersteunen de massage: de ene werkt rustgevend, de andere maakt je opgewekt en blij. Klinkt goed, niet?

stoelmassage amsterdam muziek Muziek

Hetzelfde geldt voor muziek. Wij zetten graag muziek op tijdens de bedrijfsmassage (maar dat hoeft natuurlijk niet). Dat betekent iets anders dan het gebruik van ‘typische massagemuziek’, je weet wel: met natuurgeluiden zoals stromende watervallen en zingende vogels.


stoelmassage amsterdam fun Fun

Wij denken dat ‘fun’ in jouw werk en in ons werk belangrijk is. Serieus? Ja, we zijn serieus over fun. Plezier geeft je energie, houdt je in beweging en maakt je glimlachen.

stoelmassage amsterdam energie Energy

Bij stoelmassage denk je misschien vooral aan de ontspannende werking op je lichaam. Maar een ontspannen en ‘gelukkig’ lichaam zorgt ook voor een ontspannen en gelukkige geest. Door ruimte in je hoofd te creëren voor energie, creativiteit en inspiratie.

Ervaar het zelf!


Do you think you deserve it?


Did you know?

  • Een zieke werknemer een werkgever een gemiddelde van 250 euro per dag kost?
    Voorkomen is beter…
  • Stoelmassage fiscaal aftrekbaar is? Lees hier hoe.
    Goed om te weten!

Wil je nog meer weten?

Ben jij geïnteresseerd in een gesprek of een proefmassage, dan horen we dat graag via dit contactformulier of een mailtje aan sharon@the-office-spa.nl.

Why our chair massage?

Chair massage is there to help you feel good, not only with a relaxed body, but most of all: with a destressed mind. In other words: chair massage provides you with much more than just fysical benefits. It keeps you focussed. Because we want you to feel energetic, spiced up and creative at work!

And ofcourse, The Office Spa team consists of certified massage therapists.

The Office Spa experience

chair massage amsterdam scent Scents

We are fascinated by scents and their effect on our moods. Our favorite aroma these days is a combination of natural lavendar & orange. These essences support the massage session: one calms you, the other lifts you up. Sounds great, doesn’t it?

chair massage amsterdam music Music

Same for music. We do put music on. We are careful about using ‘massage music’ with nature sounds, like running waterfalls and singing birds. Conventionally thought in the massage industry, vocal music seems a no-no for massage. We believe though that the vocals can be emotionally uplifting and inspiring!

chair massage amsterdam fun Fun

We think that fun in your work and in our work is important. Seriously? Yes, we are serious about fun. Not that we tell you jokes all the time – though we might once in a while. But fun gives you energy, keeps you going and smile.

chair massage amsterdam energy Energy

Chair massage is known for it’s relaxing effects on your body. However, that happy body also makes a happy mind, creating space for power, creativity and inspiration.

Experience it yourself!


Do you think you deserve it?

r colleagues…” Yulia – Booking.com

Did you know?

  • One day of employee absence, costs an employer an average of 250 euros per day?
    Preventing this is better…
  • Chair massage is tax deductible? Check out how.

Good to know!


Do you want to know more?

Is your company is interested in a free conversation or a chair massage trial session in the office (for up to three people), please contact us via the contact form or sharon@the-office-spa.nl.